جستجو

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


دانلود فیلم درس اول آموزش خوشنویسی با خودکار

این فیلم درس اول آموزش خوشنویسی با خودکار است .دراین درس شما با خط زمینه و جایگاه حروف و روش صحیح نوشتن حروف (الف-دال-ب-را) آشنا میشوید.بعد ازخرید و..

5,000 تومان

دانلود فیلم درس دوم آموزش خوشنویسی با خودکار

این فیلم درس دوم آموزش خوشنویسی با خودکار است .دراین درس شما با  روش صحیح نوشتن حروف (واو-دندانه به را-دندانه به الف) آشنا میشوید.استاد خانم حس..

5,000 تومان

دانلود فیلم درس سوم آموزش خوشنویسی با خودکار

این فیلم درس سوم آموزش خوشنویسی با خودکار است .دراین درس شما با  روش صحیح نوشتن حروف (ی-ه-میم-دندانه دور دار) آشنا میشوید.استاد خانم حسینی طریق..

5,000 تومان

دانلود فیلم درس چهارم آموزش خوشنویسی با خودکار

این فیلم درس چهارم آموزش خوشنویسی با خودکار است .دراین درس شما با  روش صحیح نوشتن حروف (میم گرد-که-میم آخر-ح قله ای در اتصال-دندانه به دال-ن) آ..

5,000 تومان

دانلود فیلم درس پنجم آموزش خوشنویسی با خودکار

این فیلم درس پنجم آموزش خوشنویسی با خودکار است .دراین درس شما با  روش صحیح نوشتن حروف (اتصال س به ب-ج وسط-س به ی-کشیده نویسی) آشنا میشوید.استاد..

5,000 تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)